25 juni 2019

Påmelding høsten 2019

Påmelding på parti for eksisterende medlemmer åpner onsdag 26. juni kl 20:00.

Informasjon om pålogging på profil vil bli sendt ut tirsdag 25. juni på mail.

«Første mann til mølla» får velge dag (og klokkeslett) først der det er flere alternativ. Etter 1. august vil medlemmer fra ventelistene/nye medlemmer få tilbud og det er derfor viktig å melde seg på i god tid før denne datoen.

De som enda ikke er medlemmer kan registrere seg som medlemmer på: http://sandnesturnforening.blogspot.com/p/bli-medlem.html

06 mai 2019

Våravslutning mandag 13. mai og tirsdag 14. mai


 
VI avslutter en fin turnsesong med en turnoppvisning for alle våre medlemmer. Vi kjører oppvisningen over to dager. Sjekk hvilken dag din gymnast er satt opp på.
Konkurransegymnastene får tider fra sine trenere.
MANDAG 13. mai
Foreldre&barn 3-4år torsdager kl 16:30
Turnskole 5år onsdager kl 17:15
Turnskole 5år torsdager kl 18:00
BBB 1.-2.kl mandager kl 16.15
BBB 1.-2.kl mandager kl 17.15
BBB 3.-4.kl mandager kl 18.15
BBB 3.-4.kl mandager kl 19.15
Salto 5-7kl mandager kl 19:15
Salto 5-7kl torsdager kl 19.00
Tricking/Parkour 8.kl-3vgs mandager
Salto 8kl-3vgs fredager kl 17:30
Salto 8kl-3vgs onsdager kl 19:30

TIRSDAG 14. mai
Foreldre&barn 2-3år tirsdager kl 16:25
Foreldre&barn 3-4år tirsdager kl 17:15
Turnskole 4år onsdager kl 16:25
Turnskole 4år torsdager kl 17:15
Turnskole 5år tirsdager kl 18:10
BBB 1.-2.kl tirsdager kl 18.00
BBB 1.-2.kl onsdager kl 18
BBB 3.-4.kl tirsdager kl 19
Salto 5-7kl fredager kl 16.00
Salto 5-7kl torsdager kl 19.30
Salto 5-7kl tirsdager kl 19.15
Fremmøte for gymnaster senest kl. 1645 på merkede plasser i hallen. (Vårmønstringen starter kl 17)
Det vil være kiosk.
Inngang: 50,-

24 mars 2019

HUSK årsmøtet!

 
Årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 25. mars kl 19:30.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
 

15 mars 2019

Invitasjon Barnas Turnfestival 25. og 26. mai

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets med Sola Turn og Skudenes Turnforening som teknisk arrangør, har gleden av å invitere lag og foreninger til Barnas Turnfestival (1. – 7. klassetrinn) i Rogaland 25. og 26. mai 2019. Kretsen bestemmer hvor de ulike foreningene skal dra. Enten Sola eller Skudenes. Fordelingen foretas etter de har fått oversikt over antall påmeldte.

 

Stevnekontingenten er satt til kroner 375,- pr. person. Dette gjelder også for trenere og ledere. Ved påmelding etter påmeldingsfrist 25. mars er stevnekontingent kr. 425,- pr. person.

Hva er så inkludert i stevnekontingenten? Det er trening, oppvisning, pins, t-skjorte, aktiviteter lørdag, middag lørdag, underholdning lørdags kveld, overnatting, frokost og lunsj søndag.

 

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets har sammen med arrangørforening satt et minstekrav på

1 leder/trener pr 10 gymnaster. Minst en av lederne må være over 18 år.

 

Som kjent så går stevnet over 2 dager og dette medfører overnatting. Noen barn synes kanskje det er skummelt og vil av den grunn ikke delta. Vi oppfordrer da dere til å opplyse foreldre om at de kan få være med til en redusert pris på kroner 250,- pr. person (kr. 300 ved påmelding etter påmeldingsfristen). Vær oppmerksom på at disse ikke kan stille som leder/trener. De vil ikke få t-skjorte og pins p.g.a. redusert pris.

 

På søndagen vil det være obligatorisk for alle å være med på «Lær på stedet». Når vi sier alle så mener vi barn, trenere, ledere og foreldre. For de av dere som ikke vet hva «Lær på stedet» er, så er dette et enkelt gymnastikkprogram som læres i løpet av en times tid. Dette vil bli vist frem under oppvisningen senere på dagen.

 

Mailen er sendt ut til alle våre gymnaster fra 1.-7. klasse. Har du ikke fått mailen? Send mail til: info(ætt)sandnesturn.no

25 februar 2019

Årsmøte mandag 25. mars 2019


 

Styret innkaller herved til årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 25. mars kl 19:30.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Mail til styreleder@sandnesturn.no, eller leveres på kontoret til daglig leder.
 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet

Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med 11. mars.

06 februar 2019

Kjedelig i starten av vinterferien? Bli med oss da vel

 Vi har noen ledige plasser.
 
Vi inviterer til "BBB-Turncamp i vinterferien 
 
Påmelding gjøres på følgende link: 
https://goo.gl/forms/y7M0DwO1jG6WVxkq1
Spørsmål? Send mail til: info@sandnesturn.no
 
 

19 desember 2018

Info vårsemesteret 2019.


Vi har sendt ut info på mail til alle våre eksisterende medlemmer angående oppstarten i januar.

Til de som enda ikke er medlemmer. Vi tar fortløpende inn fra vår venteliste på de partiene hvor det er ledige plasser. Mer info om påmelding: http://sandnesturnforening.blogspot.com/p/bli-medlem.html