25 mai 2020

Info vår/høst 2020

Vi har sett på muligheten til å forlenge breddesemesteret, men dessverre er det ikke mulig å gjennomføre, tross noe oppmykning av retningslinjene. Nå ser vi frem mot høsten og jobber hardt for at det skal bli best mulig. Vi håper restriksjonene da har åpnet opp enda mer, og at vi skal få til en best mulig høstsesong.

Siden det fortsatt er veldig usikkert på hvilke retningslinjer som gjelder etter sommeren, er det mulig vi må avvente med partipåmelding til etter sommerferien. Vi vil komme tilbake med informasjon fortløpende. Vi vil i tillegg sende ut mail når informasjon om høsten er klar.
Vi er også tvunget til å skifte medlemssystem da MySoft avvikles 30. juni. Alle eksisterende medlemmer vil motta mail med info om hva som må gjøres når dette er på plass.
Når det gjelder refunderinger av de treningene som ble avlyst, har styret besluttet at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere deler av treningsavgiften etter råd fra NIF. Det er fortsatt uklart hvor mye kompensasjon idretten vil få, og styret er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen også i tiden fremover. Tiltakene og retningslinjene som er innført på grunn av Coronaviruset har gitt oss bortfall av inntekter som kiosk, arrangement og sommeravslutning, samtidig som vi har faste utgifter som ikke faller bort selv om vi ikke har aktivitet i hallen.
Dere kan lese mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/
Vi takker for all støtte og forståelse vi har fått fra våre medlemmer under denne utfordrende perioden. Vi har også fått mange innspill på løsninger som vi tar med oss når vi planlegger opplegget til høsten. Per dags dato må det en del tilpasninger til for gjennomføring. Det var ikke slik vi så for oss at vi skulle feire 130 år, men heldigvis er det fortsatt mye igjen av året. Vi står sammen med våre medlemmer, og skal gjøre det som trengs for at hallen igjen skal bli full av «aktividrettsglede».

Ny dato årsmøte

 

Styret innkaller til utsatt årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen tirsdag 16. juni klokken 18-19.
Vi ønsker å gjennomføre dette med fysisk oppmøte, men da må vi få påmelding fra de som ønsker å delta.

Påmelding med navn sendes daglig leder på e-post: dagligleder@sandnesturn.no innen 15. juni

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.


Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med 9. juni. Disse vil også være tilgjengelig på møtet.

11 mars 2020

Alle partier avlyst fra og med onsdag 11. mars og inntil videre


 
Styret i Sandnes Turn har hatt ekstraordinært styremøte for å diskutere den uoversiktlige situasjonen rundt den pågående corona smitten.

Etter råd fra kommuneoverlegen avlyser vi alle treninger fra og med i dag onsdag 11. mars og inntil videre

Det er ikke registrert kjente smittetilfeller i hallen, men vi ønsker å være en del av den kollektive dugnaden for å begrense mulig smitte. Vi vil ikke risikere noe for våre medlemmer, ansatte eller deres nærmeste.

I dagene fremover vil vi jobbe for å få tydeligere retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, kommune og forbund.

 

Vi oppdaterer fortløpende når ny informasjon foreligger.

 

Mvh

Styret i Sandnes Turnforening

23 februar 2020

Årsmøte er avlyst inntil videre! Ny dato kommer


 
Styret i Sandnes Turnforening innkaller herved til årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 23. mars kl 19.30.
 
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Mail til styreleder@sandnesturn.no, eller leveres på kontoret til daglig leder.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med

16. mars.

Vel møtt!

07 februar 2020

Vinterferieturn 2020


Sandnes Turnforening inviterer til


"1.-7. klasse -Turncamp" i vinterferien.
 
Her får deltakerne:

*    Prøve seg forskjellige turn apparater.

*    God basis trening, inkludert styrke og tøying.

*    Lek, Stafett, hinderløype.

*    innlæring av en liten dans, kombinert med akrobatikk.

Tidspunkt

(UKE 9)

Mandag 24. februar, tirsdag 25. februar og 26 februar

 

Påmelding

Det er begrenset med plasser og det er «førstemann til mølla» prinsippet. Påmelding gjøres på følgende link: https://forms.gle/2Nb7yVQBEpoEuhD38

Dere vil få tilbakemelding om ledig kapasitet eller ikke.

 

Pris

Prisen for medlemmer er 900,- for 3 dager. For de som ikke er medlem vil prisen være 1 200,- på grunn av medlemsavgift på 300,-.

MERK! All påmelding er bindende og faktura vil bli sendt ut ved påmelding.

 

Praktisk info

Aktivitetene starter klokken 09:00 og varer til 15:00 alle dager.

Det er mulighet for å møte opp og "Sjekke inn" fra og med klokken 08:00. Utsjekk senest 16:00.

Vi stiller med frukt og drikke, men dere må ta med nistepakke selv mandag og tirsdag. Onsdag stiller vi med lunsj.

12 desember 2019

Endring av treningsavgift


Styret i Sandnes Turn har besluttet en naturlig prisøkning på treningsavgiften. Økningen skulle tre i kraft våren 2019, men har blitt utsatt til våren 2020.

Treningskontingenten vil økes med mellom 30-40 kroner per semester på breddepartiene, mens det på konkurransepartiene vil økes med mellom 170-200 kroner avhengig av hvilket parti man deltar på.

Medlemskontingenten forblir uendret.

Oppdaterte priser finner du her

26 november 2019

 
JULEOPPVISNING LØRDAG 7. DESEMBER KL. 1130

Fremmøte for gymnaster senest kl. 1115 på merkede plasser i hallen.
 

Vi avslutter en fin høstsesong med en juleoppvisning for alle våre medlemmer.

Vi kjører oppvisningen i to puljer.

Vi ønsker at alle breddepartiene stiller i hvit eller rød overdel, og mørke benklær.

Apparat og Tropp får beskjed fra trenere om oppmøte og bekledning.


PULJE 1

Fremmøte for gymnaster senest kl. 1115 på merkede plasser i hallen.
 

·         BBB 1.-2.kl mandag kl 16.15 og BBB 1.-2. klasse mandag kl 1715

·         BBB 3.-4.kl mandag kl 18.15 og BBB 3.-4.kl mandag kl 1915

·         Foreldre&barn 3-4år torsdag kl 16:30

·         Salto 5-10kl fredag kl 16.00

·         Salto 5-7kl torsdag kl 19.00 og Salto 5-7kl torsdag kl 1930

·         Turnskole 4år onsdag kl 16:25

·         Turnskole 5år onsdag kl 17:15

·         Apparat og Tropp

 
JULEOPPVISNING LØRDAG 7. DESEMBER KL. 1415

 
PULJE 2

Fremmøte for gymnaster senest kl. 1400 på merkede plasser i hallen.

 

·         BBB 1.-2.kl tirsdag kl 18.00 og BBB 1.-2.kl onsdag kl 18

·         BBB 3.-4.kl fredag kl 1715 og BBB 3.-4.kl tirsdag kl 19

·         Foreldre&barn 2-3år tirsdag kl 16:20 og Foreldre&barn 3-4år tirsdag kl 17:10

·         Salto 5-7kl mandag kl 19:15 og Salto 5-7kl tirsdag kl 19.15

·         Salto 8kl-3vgs onsdag kl 19:30

·         Tricking/Parkour 8.kl-3vgs mandag

·         Turnskole 4år torsdag kl 17:15

·         Turnskole 5år tirsdag kl 18:10 og Turnskole 5år torsdag kl 18:00

·         Apparat og Tropp

 

Inngang kr. 50 for voksne, barn gratis.

Kiosk - Vi har Vipps

 

Endringer kan forekomme.