24 mars 2019

HUSK årsmøtet!

 
Årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 25. mars kl 19:30.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.