25 mai 2020

Info vår/høst 2020

Vi har sett på muligheten til å forlenge breddesemesteret, men dessverre er det ikke mulig å gjennomføre, tross noe oppmykning av retningslinjene. Nå ser vi frem mot høsten og jobber hardt for at det skal bli best mulig. Vi håper restriksjonene da har åpnet opp enda mer, og at vi skal få til en best mulig høstsesong.

Siden det fortsatt er veldig usikkert på hvilke retningslinjer som gjelder etter sommeren, er det mulig vi må avvente med partipåmelding til etter sommerferien. Vi vil komme tilbake med informasjon fortløpende. Vi vil i tillegg sende ut mail når informasjon om høsten er klar.
Vi er også tvunget til å skifte medlemssystem da MySoft avvikles 30. juni. Alle eksisterende medlemmer vil motta mail med info om hva som må gjøres når dette er på plass.
Når det gjelder refunderinger av de treningene som ble avlyst, har styret besluttet at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere deler av treningsavgiften etter råd fra NIF. Det er fortsatt uklart hvor mye kompensasjon idretten vil få, og styret er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen også i tiden fremover. Tiltakene og retningslinjene som er innført på grunn av Coronaviruset har gitt oss bortfall av inntekter som kiosk, arrangement og sommeravslutning, samtidig som vi har faste utgifter som ikke faller bort selv om vi ikke har aktivitet i hallen.
Dere kan lese mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/
Vi takker for all støtte og forståelse vi har fått fra våre medlemmer under denne utfordrende perioden. Vi har også fått mange innspill på løsninger som vi tar med oss når vi planlegger opplegget til høsten. Per dags dato må det en del tilpasninger til for gjennomføring. Det var ikke slik vi så for oss at vi skulle feire 130 år, men heldigvis er det fortsatt mye igjen av året. Vi står sammen med våre medlemmer, og skal gjøre det som trengs for at hallen igjen skal bli full av «aktividrettsglede».