15 juni 2020

Påminnelse årsmøte

Minner om utsatt årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen tirsdag 16. juni klokken 18-19.
Vi ønsker å gjennomføre dette med fysisk oppmøte, men da må vi få påmelding fra de som ønsker å delta.

Påmelding med navn sendes daglig leder på e-post: dagligleder@sandnesturn.no innen 15. juni

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.


Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med 9. juni. Disse vil også være tilgjengelig på møtet.