19 oktober 2020

HENTEDAG dugnad

Onsdag 21.10 og torsdag 22.10 mellom kl. 16:00 – 18:00 kan dere hente do- og tørkeruller
hos NorEngros på Forus, Kanalvegen 5.

🎈 Husk kvittering på VIPPS 🧾🧾

Foreldre fra aktivitetsutvalget vil levere ut i samarbeid med NorEngros. Det er viktig at henting skjer innenfor oppsatte tidspunkt, og at du samordner med andre hvis du selv er forhindret fra å hente. Utleveringen skjer ved en vareleveranse port, se plassering merket med stjerne på kart. Alle må ta med kvittering på betalt kjøp.

Takk for god innsats!

Mvh
Sandnes turnforening,
evt. spørsmål kan sendes dugnad@sandnesturn.no