Priser høst 2019 og vår 2020Etter anbefaling fra Norges Gymnastikk og Turnforbund deler Sandnes Turnforening opp kontingenten i to deler:

1) En årlig medlemsavgift på kr 300,-.  Denne gjelder alle medlemmer og er per kalenderår.


2) En treningsavgift. Denne avgiften varierer fra parti til parti og gjelder per halvår. Treningsavgiftene forutsetter at man allerede har betalt medlemsavgiften.


Sandnes Turnforening drives i stor grad på dugnad. Alle foresatte må regne med en form for dugnad i løpet av sesongen.Parti
Halvårlig Treningsavgift
(forutsetter betalt medlemskontingent)
Foreldre og barn
720,-
Turnskole
720,-
Bra Bedre Best (BBB)
830,-
Salto
870,-
 
 
Tricking
950,-
Voksenpartier
 - Damer Tropp
 - Damer "Førturnere"
 - Herrer

750
750
720

Treningsavgifter for konkurransepartier er avhengig av hvor mange dager partiet er satt opp med fast trening.


Turn Menn og Turn Kvinner
Gutter 1
2850,-
Gutter 2
2660,-
Gutter 3
 
Gutter aspirant
2280,-
Jenter 1
2850,-
Jenter 2
2660,-
Jenter 3
 
Jenter 4
 
Jenter aspirant
2280-,

Troppsgymnastikk
Gruppe 1 jr/sr
2660,-
Gruppe 2 jr. jenter
2350,-
Gruppe 2 jr gutter
2350,-
Gruppe 3.1 rekrutt
2280,-
Gruppe 3.2 rekrutt
2280,-
Gruppe 4 aspirant
1920,-