Priser vår 2020Etter anbefaling fra Norges Gymnastikk og Turnforbund deler Sandnes Turnforening opp kontingenten i to deler:

1) En årlig medlemsavgift på kr 300,-.  Denne gjelder alle medlemmer og er per kalenderår.


2) En treningsavgift. Denne avgiften varierer fra parti til parti og gjelder per halvår. Treningsavgiftene forutsetter at man allerede har betalt medlemsavgiften.


Sandnes Turnforening drives i stor grad på dugnad. Alle foresatte må regne med en form for dugnad i løpet av sesongen.Parti
Halvårlig Treningsavgift
(forutsetter betalt medlemskontingent)
Foreldre og barn
750,-
Turnskole
750,-
Bra Bedre Best (BBB)
870,-
Salto
910,-
 
 
Tricking
990,-
Voksenpartier
 - Damer
 - Herrer

750
750

Treningsavgifter for konkurransepartier er avhengig av hvor mange dager partiet er satt opp med fast trening.


Turn Menn og Turn Kvinner
Gutter 1
3050,-
Gutter 2
2850,-
Gutter 3
 
Gutter aspirant
2450,-
Jenter 1
3050,-
Jenter 2
2850,-
Jenter 3
 
Jenter 4
 
Jenter aspirant
2450-,

Troppsgymnastikk
Gr 1 - Senior kvinner
2850,-
Gr 2 - jr/sr menn
2500,-
Gr 3 - jr kvinner
2500,-
Gr 4 - rekrutt mix
2500,-
Gr 5 - rekrutt jenter
2500,-
Gr 6 - aspirant/rekrutt
2450,-