Timeplan høst 2020 - Vågenhallen


HØST 2020


Partiene er med forbehold om nok påmeldte, og at det er nok trenere til partiene.
På grunn av Covid-19 restriksjoner kan det være noen endringer i tidspunkt.Vi må ta forbehold om tilstrekkelig med trenere.