10 mai 2021

Innkalling til årsmøte i Sandnes Turnforening 2021.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Turnforening. Årsmøtet avholdes 9.juni 2021 kl 19.00.
Vi ønsker å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte i turnhallen, men som følge av koronapandemien kan det hende at årsmøtet må avholdes digitalt ved bruk av Teams (dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020).
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 28.mai kl 23.59. Trykk her for påmelding Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, både for å sikre plass og for at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under et eventuelt digitalt årsmøte.
Ved digitalt årsmøte, vil en lenke til Teams bli sendt på epost til alle som er påmeldt to dager før Årsmøtet. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26.mai 2021 til styreleder@sandnesturn.no
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene som er påmeldt årsmøtet én uke før årsmøtet.
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser i Sandnes Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

21 april 2021

Minneord æresmedlem Bjørg Stangeland


Bjørg døde brått og uventet langfredag i Påsken.

Turn Bjørg var ei dame med et glødende engasjement for turn og «sine» turnere og gymnaster.

Det har vært en stor ære å ha hatt deg med på laget Bjørg.

Og det er vanskelig og forstå at du nå er borte.


Bjørg's interesse for turn startet i tidlige ungdomsår.

Hun har hatt en lang og imponerende karriere innenfor turn, ikke minst som instruktør.

Bjørg glødet når hun laget program for turnere i alle aldre og nivåer, hennes programmer fikk turnere over hele Norge gleden av å være med på.

Norges Gymnastikk og Turnforbund engasjerte Bjørg til å lage program til Gymnastrada i Lisboa i 2003.

Damene til Bjørg var heldige, som fikk ha henne som instruktør i flere tiår.


For sin fantastiske innsats i styret over mange år og som instruktør, fikk Bjørg mange utmerkelser fra Sandnes Turn, foreningens fortjeneste medalje 3.grad fikk hun i 1998.

I 2008 ble Bjørg utnevnt som æresmedlem av Sandnes Turnforening.


Bjørgs bortgang kom som et sjokk på oss alle. Vi kan vanskelig forestille oss hvordan dette er for hennes nærmeste.

Våre tanker går til dere.

Vi lyser fred over Bjørg's minne.


Damene til Bjørg

v/Heidi


Gravferd finner sted i Høyland kirke fredag 23. april kl 13


23 mars 2021

Oppdatering - Nasjonale retningslinjer


Vi antar at flere fulgte med på de nye nasjonale retningslinjene som kom ut i kveld (tirsdag 23. mars).

Foreløpig er det ingen endringer som gjør at det får konsekvenser for aktiviteten på våre partier.

Det kan komme lokale tiltak som kan endre dette, men da vil vi gi beskjed om dette.

Fortsett og følg retningslinjene vi har satt for trening. Møt opp like før trening, og hold deg på området/gruppen du får beskjed om mens du venter på at trener skal hente dere.

Ikke møt på trening dersom en er syk, har symptomer eller er i karantene.

Dere voksne må nok øke avstanden til hverandre med en ekstra meter når dere treffes utenfor for levering og henting.

På grunn av påskeferie blir det ingen trening neste uke.


17 februar 2021

23 januar 2021

Endelig!


Mandag (26 januar) starter vi endelig opp igjen med turntrening
Det blir sendt ut mail til alle som deltar i løpet av søndag. Der vil det stå retningslinjer og hvordan vi gjennomfører det. Les mailen før dere møter opp!
Vi følger kommunens retningslinjer og justerer oss etter de. Når det skjer endringer, informerer vi her og på mail.

03 januar 2021

Godt nyttår, og utsatt oppstart.

 

Vi hadde planer om oppstart av nytt semester i uke 3, men etter nye retningslinjer fra Regjeringen så må vi inntil videre holde hallen stengt til uke 4.

Vi jobber videre med partiene. De som gikk i fjor er automatisk overført videre om de ikke har gitt annen beskjed. Vi fyller på med nye fra ventelisten i ukene som kommer, og de som får plass vil motta mail om bekreftelse på plass.

Vi vil komme med oppdateringer om retningslinjene forandrer seg.

La oss gjøre en god dugnad de nærmeste ukene så er vi plutselig inne i hallen igjen for trening.