23 februar 2016

Årsmøte 2016

Onsdag 9 mars kl 19.00 vil Sandnes Turnforening avholde årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen.

Dagsorden:1.Godkjenning de stemmeberettigede


2.Godkjenning av innkallingen og dagsorden


3.Valg av Ordstyrer, Referent, 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll


4.Årsberetning 2014


5.Regnskap 2014


6.Innkomne forslag


7.Fastsettelse av medlemskontingent 2015


8.Budsjett 2015


9.Valg


10.Ordet fritt


11.Godkjenning av protokoll/årsberetning


12.Avslutning