03 februar 2018

Årsmøte 2018 - Oppdatert


Onsdag 7 mars kl 19.00 vil Sandnes Turnforening avholde årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen.

Dagsorden:1.Godkjenning de stemmeberettigede


2.Godkjenning av innkallingen og dagsorden


3.Valg av Ordstyrer, Referent, 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll


4.Årsberetning 2017


5.Regnskap 2017


6.Innkomne forslag - ingen


7.Fastsettelse av medlemskontingent 2018


8.Budsjett 2018

9. Godkjenning av organisasjonsplan


10.Valg


11. Representanter til Forbundstinget 2018


12.Ordet fritt


13.Godkjenning av protokoll/årsberetning


14.AvslutningFor å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Saksdokumenter til årsmøtet   Organisasjonsplan til behandling