05 juni 2018

Støtte til kjøp av nytt turnutstyr


Takk til SR-bank og Sparebankstiftelsen for støtte til kjøp av nytt turnutstyr. Det setter vi veldig stor pris på.
Banksjef i SR-bank Ole Gilje overrakte «sjekken» til vår sportslige leder Hege Andersen.