26 oktober 2018

Henting av do- og tørkeruller i uke 44


Tirsdag 30.10 og torsdag 01.11 mellom kl. 16:30 – 19:00 kan dere hente do- og tørkeruller hos NorEngros på Forus, Kanalvegen 5.

Link til adresse: https://goo.gl/maps/MhPeiY5SuTP2

Foreldre fra aktivitetsutvalget vil levere ut i samarbeid med NorEngros. Det er viktig at henting skjer innenfor oppsatte tidspunkt, og at du samordner med andre hvis du selv er forhindret fra å hente. Utleveringen skjer ved en vareleveranse port, se plassering merket med stjerne på kart. Det er ikke mulig å hente ubetalte sekker, så husk å ta med kvittering hvis du nylig har betalt.Takk for god innsats!

Mvh

Sandnes turnforening,

evt. spørsmål kan sendes dugnad@sandnesturn.no