05 november 2018

Siste utlevering av do- og tørkeruller i uke 45

Til dere som enda ikke har hentet:

Siste utlevering av do- og tørkeruller i uke 45
 
ONSDAG 7.NOV MELLOM KL. 16.00 - 17.00 ER DET SISTE FRIST FOR HENTING AV DO- OG TØRKERULLER.
Ta med kvittering hvis dere nylig har betalt.

Adresse for henting er NorEngros på Forus, Kanalvegen 5 (Sola).
Spørsmål ang. henting: dagligleder@ sandnesturn.no

Dette er siste avtalen vi har med NorEngros, så etter denne dagen er det ikke mulig å hente ut doruller. Hvis ikke annet er avtalt, så vil vi etter kl. 17.00 onsdag 7.11 regne innbetalt beløp som støtte til Sandnes Turnforening.