25 februar 2019

Årsmøte mandag 25. mars 2019


 

Styret innkaller herved til årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 25. mars kl 19:30.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Mail til styreleder@sandnesturn.no, eller leveres på kontoret til daglig leder.
 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet

Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med 11. mars.