26 august 2019

Høsten 2019🤸


Oppstart for våre breddepartier er uke 35. Mandag 26. august er første dag med aktiviteter. Sjekk hvilken dag ditt barn har.
Vi holder på med ventelistene, og foreløpig ser det ut som det skal være ledige plasser for de yngste som er født i 2017, 2016, 2015, 2014 og de eldste 2001-2006 modellene. (Salto og Tricking/Parkour). 
Det er også ledige plasser i de andre aldersgruppene, men noen av dagene er fulle. Vi prøver å få med alle.
Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Registrer deg i følgende link: http://sandnesturnforening.blogspot.com/p/bli-medlem.html