12 desember 2019

Endring av treningsavgift


Styret i Sandnes Turn har besluttet en naturlig prisøkning på treningsavgiften. Økningen skulle tre i kraft våren 2019, men har blitt utsatt til våren 2020.

Treningskontingenten vil økes med mellom 30-40 kroner per semester på breddepartiene, mens det på konkurransepartiene vil økes med mellom 170-200 kroner avhengig av hvilket parti man deltar på.

Medlemskontingenten forblir uendret.

Oppdaterte priser finner du her