23 februar 2020

Årsmøte er avlyst inntil videre! Ny dato kommer


 
Styret i Sandnes Turnforening innkaller herved til årsmøte i våre lokaler i Vågenhallen mandag 23. mars kl 19.30.
 
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Mail til styreleder@sandnesturn.no, eller leveres på kontoret til daglig leder.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Sakspapirer vil være tilgjengelige på forespørsel fra og med

16. mars.

Vel møtt!