10 mai 2021

Innkalling til årsmøte i Sandnes Turnforening 2021.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Turnforening. Årsmøtet avholdes 9.juni 2021 kl 19.00.
Vi ønsker å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte i turnhallen, men som følge av koronapandemien kan det hende at årsmøtet må avholdes digitalt ved bruk av Teams (dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020).
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 28.mai kl 23.59. Trykk her for påmelding Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, både for å sikre plass og for at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under et eventuelt digitalt årsmøte.
Ved digitalt årsmøte, vil en lenke til Teams bli sendt på epost til alle som er påmeldt to dager før Årsmøtet. For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26.mai 2021 til styreleder@sandnesturn.no
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene som er påmeldt årsmøtet én uke før årsmøtet.
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser i Sandnes Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret