Kontakt oss

Sandnes Turnforening holder til i Vågenhallen.
Postadresse:Postboks 241, 4306  SANDNES
Besøksadresse:Holbergs gate 23

Medlemsansvarlig


medlem(a)Sandnesturn.no
Henvendelser om medlemsstatus, inn- og utmeldinger, ventelister, registreringer på partier, fakturering av kontingent.

Sportslig ansvarlig

info(a)Sandnesturn.no

Spørsmål om grupper, partier og halltid. Tilbakemeldinger på opplegg og kvalitet. Timelister og utgiftsrapporter fra trenere.
Aktivitetsutvalg
Dugnader og ikke-sportslige deler av arrangementer.
Markeds- og mediautvalg

info(a)Sandnesturn.no
Sponsor og media.

Styreleder

Spørsmål om styre og stell, kommunikasjon med krets/kommune/skole, idrettsråd
Kasserer
kasserer(a)sandnesturn.no
Faktura

Hovedtrener Tropp

info(a)sandnesturn.no
Henvendelser til hovedtrener Tropp

Hovedtrener Apparat

info(a)sandnesturn.no
Henvendelser til hovedtrener Apparat

Daglig leder


dagligleder(a)Sandnesturn.no