Priser høst 2021Etter anbefaling fra Norges Gymnastikk og Turnforbund deler Sandnes Turnforening opp kontingenten i to deler:

1) En årlig medlemsavgift på kr 300,-.  Denne gjelder alle medlemmer og er per kalenderår.


2) En treningsavgift. Denne avgiften varierer fra parti til parti og gjelder per halvår. Treningsavgiftene forutsetter at man allerede har betalt medlemsavgiften.


Sandnes Turnforening drives i stor grad på dugnad. Alle foresatte må regne med en form for dugnad i løpet av sesongen.Parti
Halvårlig Treningsavgift
(forutsetter betalt medlemskontingent)
Foreldre og barn
790,-
Turnskole
790,-
Bra Bedre Best (BBB)
910,-
Salto
950,-
 
 
Tricking
1050,-
Voksenpartier
 - Damer
 - Herrer

750
750

Treningsavgifter for konkurransepartier er avhengig av hvor mange dager partiet er satt opp med fast trening.


Turn Menn og Turn Kvinner
Gutter 1
3250,-
Gutter 2
3050,-
Gutter 3
 
Gutter aspirant
2600,-
Jenter 1
3250,-
Jenter 2
3050,-
Jenter 3
 
Jenter 4
 
Jenter aspirant
2600-,

Troppsgymnastikk
Gr 1 - Senior kvinner
3050,-
Gr 2 - jr/sr menn
2650,-
Gr 3 - jr kvinner
2650,-
Gr 4 - rekrutt mix
2650,-
Gr 5 - rekrutt jenter
2650,-
Gr 6 - aspirant/rekrutt
2650,-