Timeplan HØST 2021 - Vågenhallen


HØSTEN 2021


Partiene er med forbehold om nok påmeldte, og at det er nok trenere til partiene.
På grunn av eventuelle Covid-19 restriksjoner kan det være noen endringer i tidspunkt.