Timeplan VÅR 2021 - Vågenhallen


VÅREN 2021


Partiene er med forbehold om nok påmeldte, og at det er nok trenere til partiene.
På grunn av Covid-19 restriksjoner kan det være noen endringer i tidspunkt.
De som har hatt plass på partiet på høsten er automatisk påmeldt.Vi må ta forbehold om tilstrekkelig med trenere.